รูปว่าง
อธิบดีกรมสรรพากรชมงาน
 
อธิบดีกรมสรรพากรชมงาน
"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

รูปว่าง
อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ
 
อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ
"นโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียว
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี"

รูปว่าง
RD go CAMPUS รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยรังสิต
 
RD go CAMPUS รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปว่าง
สัมมนา
 
สัมมนา "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจก้าวไปกับสรรพากร"

รูปว่าง