รูปว่าง
แถลงข่าวมาตรการการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศ
 
แถลงข่าวมาตรการการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ
e-Business ในต่างประเทศ

รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมบันที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยม สภ.6 และหน่วยงานในสังกัด
 
ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยม สภ.6
และหน่วยงานในสังกัด

รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
 
กรมสรรพากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

รูปว่าง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

รูปว่าง