รูปว่าง
การเจรจาจัดทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไทย-จอร์แดน
 
การเจรจาจัดทำความตกลงเพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อน ไทย-จอร์แดน
รูปว่าง
จิตอาสาสรรพากรร่วมกันทำดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9
 
จิตอาสาสรรพากรร่วมกันทำดี
เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9
รูปว่าง
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
 
พิธีเปิดอาคารสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
รูปว่าง
ที่ปรึกษาฯ เปิดอบรม กลยุทธ์การจัดทำแบบ ภ.พ.10 อย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้คืนภาษีและตรวจเยี่ยมสำนักงาน VAT Refund for Tourists ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ IMF
 
ที่ปรึกษาฯ เปิดอบรม กลยุทธ์การจัดทำ
แบบ ภ.พ.10อย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้
คืนภาษี
รูปว่าง