ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
   
  
  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 , 91 , 92 , 93 , 94
  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 55
 
  • แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 , 1ก , 2 , 2ก , 3 , 53 , 54
 
  • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.พ.30, ภ.ธ.40
 
  • แบบแสดงรายการภาษี ทุกประเภทที่ยื่นทาง Internet

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161