กรมสรรพากร  
เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง
รูปว่าง
รูปเมนูย่อย
รูปว่าง
รูปว่าง
e-filing
 
hotmenu
 
download
 
contact us
 
รูปว่าง
e-services
 
 
 
สมัครงาน กับกรมสรรพากร
 
อบรม - สัมมนาภาษี
 
แจ้งเบาะแส / ข้อมูลแหล่งภาษี
 
ประมวลภาพ
รูปขอบซ้าย รูปขอบขวา
รูปขอบล่าง
 
 
1161 RD Intelligence Center แจ้งเบาะแส / ข้อมูลแหล่งภาษี แนะนำเว็บไซต์ - Web Guide สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพากร คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
กรอบการเจรจาภาษีซ้อน สำนักงานบัญชีตัวแทน สรรพากรสัมพันธ์ ROH สรรพากรสาส์น SMEs
สมาคมข้าราชการสรรพากร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร e-tax info ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี คู่มือสำหรับประชาชน

 

สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer     ipv6 ready WCAG 2.0 (Level AA)  Check e-Mail  สถิติการเข้าชม Website
เส้นขั้นส่วน footer
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
 
Operator กลางประจำหน่วยงาน icon Telephone RD Intelligence Center 1161
RD : WHT Chatbot
คลิก! กำหนดการงานสัมมนา ที่นี่ Web Services Vat Refund For Tourists FAQ Search English RSS Twitter Facebook RD Channel Contact Us ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว